skip to Main Content

La Gare – Alphen aan den Rijn

Aantal woningen 35
Nog 0 woningen beschikbaar
€ 775,- tot € 945,-

Omschrijving

LUXE VRIJE SECTOR HUURAPPARTEMENTEN IN ALPHEN AAN DEN RIJN

In de levendige stationsomgeving van Alphen aan de Rijn zijn alle denkbare voorzieningen op loopafstand. Centraal in dit bruisende stadsdeel gerealiseerd een sculpturaal woongebouw met 95 appartementen. In de hogere bouwdelen zijn er slechts 5 appartementen per woonlaag, waardoor u altijd dicht bij de trap en lift bent. Het gebouw bevat verschillende woningtypes. Bovendien is er binnen ieder woningtype gevarieerd in de positie van de balkons en de gevelopeningen, waardoor iedere woning uniek is!

La Gare is uw station om heerlijk thuis te komen.

Alle appartementen van La Gare hebben een zonnig balkon of dakterras georiënteerd op het zuidwesten, een weids uitzicht over de omgeving en worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid natuurlijke lichtinval. De verschillende efficiënt ingedeelde appartementen zijn voorzien van een ruime hal, een moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur en een riante woonkamer. Er bevinden zich in de verschillende type appartementen met 1 of 2 slaapkamers. De geïsoleerde beglazing houdt het geluid buiten en zorgt ondertussen voor voldoende isolatie in uw appartement. Alle woningen hebben een fietsenberging en een eigen parkeerplaats voor uw auto in de parkeergarage.

Inkomensnorm voor nieuwe huurders
De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we hierbij kort samengevat:

Financiële voorwaarden
Voor nieuwe huurders hanteren wij een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen.

Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm, waarbij uw bruto maandinkomen in ieder geval gelijk dient te zijn aan minimaal 4 – 4,5 maal de kale huurprijs.

Tweeverdieners
Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandigen
Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Afhankelijk van de situatie vragen wij een bankgarantie of waarborgsom van gemiddeld 3 tot 6 maanden. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Daarnaast vragen wij een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans.

Gepensioneerden
Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat uw jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Voor gepensioneerden geldt dat het inkomen minimaal 3,5 maal de kale maandhuur dient te bedragen. Bij de aanvraag houden wij er rekening mee dat gepensioneerden ca. 30% minder belasting betalen. De inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen
Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Ook dit bekijken wij per individueel geval.

Inkomsten moeten worden aangetoond met een salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Bij twijfel of u aan genoemde voorwaarden voldoet, kunnen wij uw situatie nader bekijken en kunnen wij in overleg aanvullende voorwaarden stellen. Zoals bijvoorbeeld een aanvullende bankgarantie of waarborgsom.

Betalingsachterstand
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij u ons een verklaring van uw verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker aan ons toe te sturen.

Waarborgsom / bankgarantie
Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te storten gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente. In bepaalde gevallen (bijv. bij zelfstandigen of bij onvoldoende inkomen) kan een hogere waarborgsom c.q. bankgarantie worden gevraagd.

Overige voorwaarden
1.De aanvrager dient een woningaanvraagformulier in te vullen
2.Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
3.De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
4.Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
5.Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Huurwel. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
6.Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
7.De aanvrager wordt – indien de aanvraag akkoord is bevonden – op de wachtlijst geplaatst in afwachting van een aan te bieden woning.
8.De woningaanvraag wordt 6 maanden na de inschrijfdatum als vervallen beschouwd, tenzij de aanvrager binnen die termijn om handhaving van de aanvraag verzoekt.
9.Mochten de gegevens van de aanvrager ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te komen.

Huurovereenkomst
•de huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van één jaar, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt.
•Voordat wij de sleutels afgeven, dient de getekende huurovereenkomst (in tweevoud) in ons bezit te zijn.
•De eerste maand huur, eventuele bijkomende kosten, de administratiekosten ad EUR 75,00 (éénmalig) en ook waarborgsom dienen voor de oplevering van de woning te zijn voldaan.

Media

Heeft u interesse?

Laat uw gegevens bij ons achter.

Heeft u vragen?

M.J. (Mildred) de Groot

06 - 2908 8302
m.degroot@koppesmakelaardij.nl

Blijf op de hoogte

Wilt u direct een seintje als zich een mooie kans voordoet? Vertel ons wat u zoekt, dan zoeken wij samen verder!

Zoekprofiel aanmaken

Woningtypen

Van de 35 appartementen is er geen beschikbaar

Type W1

€875,- € 960,- per maand

94m2 woonoppervlakte

 

1 woning beschikbaar
Huis Status Woonoppervlakte Kamers Prijs
Aziëlaan 101 Verhuurd 94m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 121 Verhuurd 94m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 141 Verhuurd 94m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 151 Verhuurd 94m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 161 Beschikbaar 94m2 3-kamerappartement € 960,-
Aziëlaan 171 Verhuurd 94m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 181 Verhuurd 94m2 3-kamerappartement Verhuurd

Type W2

€880,- € 995,- per maand

87m2 – 110m2 woonoppervlakte

 

Geen woningen (meer) beschikbaar
Huis Status Woonoppervlakte Kamers Prijs
Aziëlaan 109 Verhuurd 87m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 129 Verhuurd 87m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 149 Verhuurd 87m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 159 Verhuurd 110m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 169 Verhuurd 110m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 179 Verhuurd 110m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 189 Verhuurd 110m2 3-kamerappartement Verhuurd

Type W3

€795,- € 810,- per maand

70m2 – 77m2 woonoppervlakte

 

Geen woningen (meer) beschikbaar
Huis Status Woonoppervlakte Kamers Prijs
Aziëlaan 105 Verhuurd 70m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 125 Verhuurd 77m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 145 Verhuurd 77m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 155 Verhuurd 77m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 165 Verhuurd 77m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 175 Verhuurd 77m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 185 Verhuurd 77m2 3-kamerappartement Verhuurd

Type W4

€835,- € 890,- per maand

80m2 – 87m2 woonoppervlakte

 

Geen woningen (meer) beschikbaar
Huis Status Woonoppervlakte Kamers Prijs
Aziëlaan 107 Verhuurd 80m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 103 Verhuurd 80m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 127 Verhuurd 80m² 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 123 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 147 Verhuurd 80m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 143 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 157 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 153 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 167 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 163 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 177 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 173 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 187 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Aziëlaan 183 Verhuurd 87m2 3-kamerappartement Verhuurd
Back To Top