skip to Main Content
Gemeente Alphen

Goed nieuws voor gemeente Alphen aan den Rijn

CDA en VVD hebben samen in de Tweede Kamer een motie ingediend om woningbouw in de Gnephoekpolder, aan de westkant van Alphen aan den Rijn, mogelijk te maken. Er komt een overleg tussen de landelijke regering, de provincie Zuid-Holland en de gemeente.

Wethouder Gerard van As is heel bij met de steun vanuit de Tweede Kamer. Hij is al veel langer bezig om te kunnen bouwen rond Alphen-Stad. De stad is vrijwel volgebouwd. Hoewel er nog een aantal plannen op stapel staat, onder meer Stationsomgeving en winkelcentrum De Aarhof, is het aantal te bouwen woningen volstrekt onvoldoende om de ‘eigen mensen’ aan een huis te helpen.

De motie van Tweede Kamerleden Terpstra en Koerhuis is woensdag 10 maart aangenomen met een meerderheid van 85 stemmen. Tegen de motie stemden onder meer SP, PvdA, D66 en GroenLinks. GroenLinks is in de gemeente Alphen aan den Rijn coalitiepartner en is faliekant tegen woningbouw in de hele Gnephoekpolder. Voor fractieleider René Driesen is enkel woningbouw mogelijk in het zuidelijke deel van deze polder, zoals ook in het Alphense coalitieakkoord is opgenomen.

In de stad

Hoewel de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn al jaren geleden heeft ingestemd met het kijken naar woningbouw in de Gnephoekpolder, zijn er nooit concrete plannen gemaakt. Dit komt omdat de provincie Zuid-Holland geen woningbouw in de polders rond Alphen-Stad wil. Er moet eerst maar eens naar inbreilocaties in de stad zelf worden gekeken. Tegen de landelijke trend in is dit echter in de stad Alphen aan den Rijn al veel eerder ter hand genomen dat elders.

Lobby

Wethouder Van As van het lokale Nieuw Elan kon moeilijk lobbyen bij de Rijksoverheid. Coalitiepartner CDA en de lokale fractie van de VVD van ‘bouwen bouwen bouwen’ hebben bij hun landelijke fracties de handen op elkaar gekregen. Met stemmen voor van SGP en ChristenUnie. Van As vindt de motie goed nieuws en meldt op zijn LinkedIn pagina: “We zullen de komende week de Minister uitnodigen om samen met de gemeente op korte termijn in overleg te treden met de Provincie!”

 

Bron: Alphens.nl

Bekijk alle nieuwsberichten

VOLLEDIG VERHUURD

Vandaag is de laatste huurovereenkomst voor de appartementen in het nieuwbouwcomplex Monte Cristo ondertekend. Het…

Lees meer
Hoogste Stijging Huizenprijzen Sinds 20 Jaar

Hoogste prijsstijging koophuizen in de maand februari in bijna 20 jaar

Koopwoningen in Nederland waren in de maand februari gemiddeld 10,4 procent duurder dan in februari…

Lees meer
Back To Top